Image
Mengniu NuoGan
SuQian City, Jiangsu Province, China
Dairy Type:

2 side by side Orbit XP Rotary


Herd Size: 7500 cows
Plant Size:

2x80 Stalls


Key Technologies:

Smart ECRs, BailGates


 Image
Caotan Dairy
HauYing City, Shanxi Province, China
Dairy Type: Orbit Rotary
Herd Size: 2000 Cows
Key Technologies:

BailGates


 Image
SHANXI NONGKEN HUAYIN FARM
Huayin, Shanxi Province, China
Dairy Type: Twin Orbit XP HD Rotaries
Herd Size: 3000 cows (2016) increasing to 6000
Plant Size:

2x72 Stalls


Key Technologies:

Afimilk Herd Management


 Image
DEZHOU GUANGMING DAIRY FARMING LTD
Lingcheng town, Ling county, Dezhou City, Shandong province
Dairy Type: Orbit XP Rotary
Herd Size: 1700 cows beig milked to grow to 3000 soon
Plant Size:

60 Stalls


Key Technologies:

SmartECRs, Bailgate Straps