Image
Mengniu NuoGan

SuQian City, Jiangsu Province, China
Dairy Type: 2x 80 Bail side by side Orbit XP Rotary
Herd Size: 7500 cows

 Image
Caotan Dairy

HauYing City, Shanxi Province, China
Dairy Type: Orbit Concrete Rotary
Herd Size: 2000 Cows

 Image
Dezhou Guangming Dairy Farming Ltd.

Lingcheng town, Ling county, Dezhou City, Shandong province
Dairy Type: Orbit XP Rotary
Herd SIze: 1700 cows

 Image
King Peng

Lanzhou, China
Dairy type: Orbit XP Premier
Herd Size: 1000

 Image
QiQihaer He da si Fang Farm

Helongjang Province, China
Dairy Type: Orbit XP Premier
Herd Size: 1000 Cows

 Image
Heihe ZhongXing Animal Husbandry

Heihe City, Heilongjiang Province, China
Dairy type: 2 x 84 bail Rotaries, Centrus & Orbit
Herd size: 1100

 Image
Shanxi Nongken Huayin Farm

Huayin, Shanxi Province, China
Dairy Type: Twin Orbit XP HD Rotaries
Herd Size: 3000 cows, increasing to 6000